Med ansvar för alla trafikslag

Den 1 april bildades den nya myndigheten Trafikverket. I nära dialog med regioner och kommuner ska Trafikverket svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag.
    
Trafikverket får också ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.
    
När Trafikverket startades avvecklades Vägverket, Banverket och SIKA.
    

Dela Vattenbussen med dina vänner!