Internationell urban kollektivtrafik

Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa. De största utmaningarna med tillväxten i regionen är infrastruktur och bostäder. Vid sidan av globaliseringen och digitaliseringen är den tydligaste kraften bakom förändringarna i världsekonomin tveklöst urbaniseringen.


Stockholms Handelskammare vill bidra till ett samtal om huvudstadsregionens långsiktiga utveckling. Under de kommande åren presenterar de en serie rapporter för att visa hur Stockholm ska kunna bli en storlek större.


forskningsplattformen Waterway 365 (drivet av Vattenbussen och KTH i samarbete) som postdoc waterborne urban mobility.

Den 7 september arrangerades ett seminarium där den andra rapporten i serien presenterades. Båtpendlingen gör Stockholm större ger förslag på 15 nya båtpendlingslinjer i regionen.

Vid seminariet gav Michael Tanko, forskare på KTH, en internationell utblick om vad som händer kring utvecklingen av urban kollektivtrafik på vatten bland annat i sin hemstad Brisbane men även andra internationella städer.

Michael Tanko, med bakgrund som samhällsplanerare, arbetar på KTH som postdoc waterborne urban mobility inom Lighthouse postdoktorprogram och är även kopplad till det fleråriga arbetet inom Waterway 365 (drivet av Vattenbussen och KTH i samarbete).

Här kan du ladda ner Michael Tankos PPT
    

Brisbane: New terminals financed by developers to
attract buyers (4% value uplift around terminals
demonstrated)2017-09-09

Dela Vattenbussen med dina vänner!