Hur kan vi bygga ut båtpendlingen?

Seminarium Handelskammaren

Den 7 september anordnade Stockholms Handelskammare ett lunchseminarium där deras nya rapport ”Båtpendling – gör Stockholms större” presenterades. En rapport där Vattenbussen bidragit med input och viss faktagranskning. Tack Handelskammaren för en levande och kraftfull rapport som poängterar systemperspektivet och resenärens behov av att resa smidigt hela vägen dörr-till-dörr.

Utvecklingen av resenärsattraktiva bytespunkter som länkar ihop spårvägar och vägar med vattenvägar är i nuläget det mest avgörande för båtpendlingens framtid. Kommunerna behöver säkerställa att tillräckligt med mark allokeras till smarta bytespunkter. Att människor smidigt kan ta sig dit via buss, cykel etc är också avgörande.

Modern fartygsteknik med fossilfri framdrift och skrov med låga motstånd finns redan, men förutsättningarna att investera i sådana fartyg saknas. Kollektivtrafiklagen som kom 2012 lägger i praktiken en våt filt över näringslivets förutsättningar att agera på egen hand. För politiker och offentliga aktörer som har ansvaret att regionens invånare kan resa kollektivt till jobb och fritidsaktiviteter skapar lagen alltför mycket osäkerhet. Det som egentligen skulle behövas, enligt Vattenbussen, är en öppen testplattform med dörr-till-dörr-perspektiv där olika attraktivitetsparametrar (turtäthet, landbaserad matartrafik, möjlighet att ta med cyklar ombord etc) och olika fartygstyper kan testas och verifieras för att klargöra vattenvägens roll i trafikplaneringen.

Under seminariet på Handelskammaren lyftes frågan om vad som är motiverat att finansiera med offentliga medel och vad som bör bäras privat ur ett antal olika perspektiv. Vattenbussen menar dock att inga nya hjul ska uppfinnas för just den vattenburna kollektivtrafiken. Samma lösningar som för övriga trafikslag bör användas även för den sjöburna trafiken. Däremot kan dessa lösningar säkert bli smartare och utvecklas med digitaliseringens hjälp för all kollektivtrafik. Oavsett om vi pratar planering eller finansiering.

Rapporten och seminariet bevakades av både Dagens Nyheter, Sveriges Television och Sveriges radio:

Artikeln i Dagens Nyheter >>

Artikel hos SVT >>

Artikel hos Sveriges radio >>
    2017-09-08

Dela Vattenbussen med dina vänner!