Uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart

Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att, i nära samarbete med Trafikverket analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid behov föreslå åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens gods- och persontransporter.
    
Ett av delområdena handlar om persontrafik. Där tjänar det Samverkansforum för urbana vattenvägar som Vattenbussen byggt upp tack vare stöd från Vinnova nu som referensgrupp.
    
Målet är bland annat avlastade vägar och spår, samt ökad hållbar mobilitet.
    
Läs mer om regeringsuppdraget här
    
Här kan du läsa mer om rapporten som blev klar i december 2016.
    

Centralbron mot Södermälarstrand.


    
2016-04-27 (rev 17-02-15)

Dela Vattenbussen med dina vänner!